Termodynamisk modellering av Karlshamnsverkets ångpanna 3

Författare
Mats Ljungqvist
(Mats Ljungqvist, Lars Nilsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2011 Sverige, Lund vii, 79 sidor. : ill.