Test av fältmanual för uppföljning och basinventering i habitat 7140: öppna svagt vävda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn

Författare
Henrick Blank
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2006 Sverige 105