Testrigg skruvdragare

Författare
Ellen Bergseth
(Ellen Bergseth, Fredrik Videll, Sören Andersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Maskinkonstruktion, Kungl. Tekniska högskolan 2005 Sverige, Stockholm 114 sidor.