Text processing and typesetting with UNIX

Författare
David William Barron
(David Barron, Mike Rees.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Addison-Wesley 1987 Storbritannien, Wokingham 446 sidor. ill. 24 cm