Textbook of physics

Originaltitel
Leerboek der natuurkunde Engelska
Författare
(Under the editorship of R. Kronig.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pergamon 1959 Storbritannien, London 961 sidor. ill.