Textbook of radiodiagnosis

Originaltitel
Nederlands leerboek der radiodiagnostiek Engelska
Författare
(Ed. A.E. van Voorthuisen transl. by Gail P. Bieger-Smith.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Oxford U.P. 1979 Storbritannien, Oxford 182 sidor., [270] pl.s.