Textil konservering i Nordisk - Nordiska konservatorförbundets kongress i Stockholm 1975

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska museet 1975 Sverige, Stockholm 20 sidor., ill.