Textil slöjd, Lärarhandledning

Författare
Birgitta Åryd
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell läromedel 1984 Sverige, Stockholm 3-22 sidor. 91-21-04394-9