Textila konstverk för industrimiljö - ljudabsorption

Författare
Kjell Lundin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Initi AB 1993 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Spånga 14 sidor., 14 ref.