Textila skatter i Uppsala domkyrka från åtta århundraden

Författare
Agnes Geijer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wicksell 1986 Sverige, Stockholm 85 sidor. : [79] pl.-s.
Almqvist & Wicksell, A & W 1964 Sverige, Stockholm, Uppsala 87 sidor. ill. 4 pl.-bl., 79 pl.-s.