Textile treasures of Uppsala cathedral - from eight centuries

Originaltitel
Textila skatter i Uppsala domkyrka Engelska
Författare
Agnes Geijer
(Agnes Geijer.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1964 Sverige, Stockholm 85 sidor., iv pl.-bl., 79 pl.-s.