Textilier - Wrangel, Brahe, Bielke

Författare
Gudrun Ekstrand
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Sverige, Skokloster S. 93-163 : ill.