Textkritisk kommentar till SV 22 Han och hon

Författare
Hans Sandberg
(Hans Sandberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Strindbergsprojektet, Stockholms universitet cop. 2005 Sverige, Stockholm 116 sidor. 978-91-85493-22-7