Textkritisk kommentar till SV 4 Ungdomsjournalistik

Författare
Hans Sandberg
(Hans Sandberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Strindbergsprojektet, Stockholms universitet cop. 2005 Sverige, Stockholm 141 sidor. 978-91-85493-04-3