Textkritisk kommentar till SV 52 Ensam, Sagor

Författare
Ola Östin
(Ola Östin.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Strindbergsprojektet, Stockholms universitet cop. 2008 Sverige, Stockholm 127 sidor. 978-91-85493-52-4