Textkritisk kommentar till SV 6 Röda rummet

Författare
Hans Sandberg
(Hans Sandberg och Margareta Brundin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Strindbergsprojektet, Stockholms universitet cop. 2008 Sverige, Stockholm 118 sidor. 978-91-85493-06-7