The American democrat

Författare
James Fenimore Cooper
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liberty Fund 1981 USA, Indianapolis 0-913966-91-6