The Blackwell encyclopedia of management, Index

Författare
(Prepared by Marie Lorimer)
Genre
Bibliografi, Klot
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 223 sidor. 0-631-23317-2
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 441 sidor. : ill. 0-631-23317-2, 1-4051-1827-X
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 364 sidor. : ill. 0-631-23317-2, 1-4051-1096-1
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 443 sidor. 0-631-23317-2, 0-631-23536-1
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 418 sidor. : ill. 0-631-23317-2, 1-4051-1828-8
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 582 sidor. cm. 0-631-23317-2, 1-4051-0013-3
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 235 sidor. : ill. 0-631-23317-2, 1-4051-1826-1
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 467 sidor. 0-631-23317-2, 1-4051-1697-8
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 368 sidor. 0-631-23317-2, 0-631-23493-4, 0-631-23317-2
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 375 sidor. 0-631-23317-2, 1-4051-0065-6
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 270 sidor. 0-631-23317-2, 1-4051-0066-4
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 404 sidor. 0-631-23317-2, 1-4051-0254-3