The Blackwell encyclopedia of management, Index

Författare
(Prepared by Marie Lorimer.)
Genre
Bibliografi, Klot
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 223 sidor.
Blackwell Pub. 2005 , Malden, Mass 264 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan