The Blackwell encyclopedia of management Vol. 9, Marketing

Författare
(Edited by Dale Littler.)
Genre
Bibliografi, Klot
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Blackwell Pub. 2005 Massachusetts, Malden, Mass 404 sidor.