The Bloomsbury companion to Heidegger

Författare
(Edited by François Raffoul and Eric S. Nelson.)
Genre
Analys och tolkning, Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bloomsbury 2013 New York, New York 489 sidor. 978-1-4411-9985-0