The Bolmen project

Författare
Bjarni Bjarnason
(Bjarni Bjarnason, Bengt Leijon, Ove Stephansson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
BeFo 1986 Sverige, Stockholm [Ca 75 sidor.] med var. pag.