The British Museum illustrated encylopaedia of ancient Greece

Författare
Sean Sheehan
Genre
Encyklopedier, Encyklopedi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
British Museum 2002 Storbritannien, London 160 sidor. : ill. (huvudsakligen i färg) 0-7141-2179-7