The British soldier of the First World War

Författare
Peter Doyle
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Shire 2008 England, Oxford, New York 56 sidor. : ill. (some col.) 21 cm. 978-0-7478-0683-7