The Cambridge illustrated history of medicine

Författare
(Edited by Roy Porter.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cambridge University Press 1996 Storbritannien, Cambridge 400 sidor. ill. 26 cm