The DL connection Kurs A, Textbok för självstudier - the distance learning connection

Författare
Lena Dafgård
(Teckningar: Barry Robson ....)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Kristianstads boktr. 1997 Sverige, Malmö, Kristianstad 208 sidor. ill. (vissa i färg), kartor 25 cm 3 ljudkassetter