The Dalslandian sulphide-bearing quartz veins of Dalsland and Värmskog southwest Sweden

Författare
Åke Johansson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SGU, Liber distribution 1985 Sverige, Uppsala, Stockholm 48 sidor. (48 sidor.) : diagr., kartor, tab. 24 cm 91-7158-333-5