The Eastern Mediterranean frontier of Latin Christendom

Författare
(Edited by Jace Stuckey.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ashgate Variorum 2014 England, Farnham, Surrey, England, Burlington, VT xxxv, 454 pages illustrations, maps 25 cm. 978-1-4724-2275-0