The Flädie groundwater heatpump plant - experiences from the first years of operation

Författare
Olof Andersson
(Olof Andersson.)
Genre
Bok
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Swedish Council for Building Research Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör, Modin-tr. cop. 1988 Sverige, Stockholm, Stockholm 57 sidor. diagr., kartor, tab. 25 cm