The Gāthās of Zarathustra

Originaltitel
Avesta
Författare
(Ed. and comment. by S. Insler)
Språk
Avestiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Nederländerna, Leiden 387 sidor. 90-04-04399-3