The German military enterpriser and his work force Vol. 1 - a study in European economic and social history

Författare
Fritz Redlich
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1964 Tyskland, Wiesbaden 532 sidor.