The Handmaid's Tale

Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Salem Press 2010 Utgivningsland okänt / Ej specificerat