The Harper dictionary of science in everyday language

Författare
Herman Schneider
(Herman Schneider, Leo Schneider.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harper & Row cop. 1988 USA, New York 309 sidor. ill.