The Hutchinson dictionary of science

Författare
(Edited by Peter Lafferty and Julian Rowe.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Helicon cop. 1993 Storbritannien, Oxford 678 sidor. ill.