The IT potential of haptics - touch access for people with disabilities

Författare
Calle Sjöström, 1968-
(Calle Sjöström)
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för rehabiliteringsteknik (CERTEC) 1999 Sverige, Lund 50 sidor. : ill. 91-630-8987-4
Centrum för rehabiliteringsteknik (CERTEC) 1999 Sverige, Lund 50 sidor. : ill.