The Innovation Ultimatum : Six Strategic Technologies That Will Reshape Every Business in The 2020s

Författare
Steve Brown
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
uuuu-uuuu Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-1-119-61544-6