The Kellis Isocrates codex - (P. Kell. III Gr. 95)

Författare
(Edited by K.A. Worp and A. Rijksbaron.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Oxbow Books 1997 Storbritannien, Oxford 292 sidor. ill.