The Kotmale environment - a study of the environmental impact of the Kotmale Hydropower Project in Sri Lanka

Författare
Dick Johansson
(Dick Johansson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SIDA 1989 Sverige, Stockholm 74 sidor. diagr., ill., kartor, tab.