The Limbo pictures

Författare
Lovisa Ringborg
(Lovisa Ringborg.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arena, Fälth & Hässler 2010 Sverige, Malmö, Värnamo [30] sidor. ill. 22 x 24 cm 978-91-7843-338-4