The Myth of Hiawatha, and Other Oral Legends, Mythologic and Allegoric, of the North American Indians

Författare
Henry Rowe Schoolcraft
Genre
Roman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Reading Classics 2018 Sverige 978-91-517-8326-0