The Nigerian environment - report on a visit and background information

Författare
Ingvar Backéus
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1984 Sverige, Uppsala 42 sidor.