The Oxford book of American short stories

Författare
(Edited by Joyce Carol Oates.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Oxford University Press 2013 Storbritannien, Oxford xix, 873 sidor. 978-0-19-974439-8