The Pearson textbook reader

Författare
(Compiled by Cheryl Novins)
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pearson Longman cop. 2011 New York, Boston 207 sidor. : ill. 978-0-205-75118-1, 0-205-75118-0