The Praxiteles marble group in Olympia

Författare
Oscar Antonsson
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förf. 1937 Sverige, Stockholm 210 sidor., 32 pl.-s : ill.