The Precambrian Vol. 1

Författare
(Editor Kalervo Rankama)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Interscience 1963 USA, New York 279 sidor. : ill., kartor 26 cm