The Precambrian Vol. 3

Författare
(Editor Kalervo Rankama)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Interscience 1967 USA, New York 325 sidor. : ill., kartor 26 cm