The Precambrian Vol. 4

Författare
(Editor Kalervo Rankama)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Interscience 1970 USA, New York 288 sidor. : ill., kartor 26 cm