The Promise Keepers - servants, soldiers, and godly men

Författare
John P. Bartkowski
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rutgers University Press 2004 USA, New Brunswick, N.J 184 sidor. 0-8135-3335-X, 0-8135-3336-8
2004 Utgivningsland okänt / Ej specificerat