The Routledge international handbook of the arts and education

Författare
(Edited by Mike Fleming, Liora Bresler and John O'Toole.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Routledge 2015 England, Abingdon xvii, 424 sidor. ill. 26 cm. 978-0-415-83921-1, 978-1-138-57727-5