The Sexual State: Sexuality and Scottish Governance, 1950-80

Författare
Roger Davidson
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Edinburgh University Press 2012 Utgivningsland okänt / Ej specificerat