The Ski Boot Project -

Författare
Claes Nellestam
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds tekniska högskola, Design 2008 Sverige, Lund 60 sidor.: ill.